Varegrupper  
 
»  Programmer
»  Brancheløsninger
»  Moduler
»  NemFaktura
»  Opdateringer
»  Opgraderinger
»  Programmering
»  Hotline
 
     
  Information  
 
»  Minuba/Sydjysk Data
»  AirBOSS vers. 20 - 2019
»  PC LØN vers. 19 - 2019
»  Download Opdatering
»  Download Demo
»  Download AirBOSS
»  Webshop Demo
»  Installationsvejledning
»  Fjernsupport
»  Om virksomheden
»  Sådan handler du
»  Hostingsfirmaer
»  Referenceliste
»  FAQ
»  Betingelser
»  Forhandlere

 
     
 
AirBOSS vers. 20 - 2019

AirBOSS bruges i dag til administration af hele virksomheden. Det er derfor vigtigt for din virksomhed, at du altid er opdateret med den sidste nye version.

Programmets brug optimeres løbende, f.eks. arbejder vi meget på hastighedsforbedringer, samt vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende funktioner. Programafviklingen bliver hele tiden forbedret og mere stabil. Programmet bliver løbende optimeret til de nye styresystemer og til antivirus programmer. Der bliver arbejdet på bedre integration til andre programmer.

Som aktiv bruger af AirBOSS, er du med til at sikre den løbende udvikling og dermed også medvirkende til, at AirBOSS forbliver et tidssvarende program på forkant med udviklingen inden for økonomisystemer.

Opdateringen indeholder en lang række nyheder og forbedringer, som bl.a. er implementeret ud fra brugerønsker.

Når du har købt AirBOSS vers. 20, får du mulighed for at downloade kommende nyheder og forbedringer gratis fra ultimo november 2018 til 1/10 2019.

Planlagte nyheder i AirBOSS PRO vers. 20 - 2019 

GDPR
Nye muligheder. Bl.a. mulighed for at angive passiv-status - så kunder ikke figurerer på lister - men bibevarer navn, m.v.

Layout ændringer
Nye ikoner. Mulighed for at Main-knapper laver PopUp (Venstreklik-funktioner), når musen føres henover. m.v.
 
Nemmere budget-konfiguration
Automatisk oprettelse af budget-referencer til gamle-regnskaber. m.v.

PDF
Mulighed for at medsende PDF faktura kopi ved UBLfaktura.Det kræves, at man har PDF-modulet.
 
Stickers (Sticky Notes)
Sæt Sticker på hovedmenu, varer, kunder eller leverandører. Ny Sticker laves med Ctrl+S. Kan i hovedmenu skjules/vises med knappen Stickers (nederst).

Opdatering vedr. BackupService
(Nødvendig i starten af 2019).
 
Opdatering vedr. AirBOSS App
(findes p.t. kun til android)
 
Opdatering vedr. Mobile-exchange

Bemærk:

AirBOSS 20 optimeres løbende og compileres i nyeste udviklingsmiljø.
Optimering til Windows 10
Optimering til nye computere
Bedre integration med andre programmer
Hastigheds forbedringer
Vedligeholdelse og forbedring af eksisterende funktioner
Mange andre nyheder og forbedringer vil komme i løbet af året.
Hold øje med opdateringerne!

-------------------------------------------------------------------------

Planlagte nyheder i AirBOSS PRO vers. 19 - 2018

Mængdepriser på kundeniveau
Mulighed for at lave aftale med enkelt kunde om specialpriser ved køb af flere ens varer.

Formularer på afdelingsniveau
Med Afdelingsmodulet er der nu mulighed for at den enkelte afdeling har sit eget formular-layout.
 
Mulighed for fast Email-afsender
Afhængig af om der sendes til Debitor eller Kreditor (ved smtp). F.eks. hvis en medarbejder fra
salgsafdelingen eller bogholderiet sender mail til en leverandør, hvor der som fast procedure
ønskes svar fra leverandøren til indkøbsafdelingen.
 
Søgefunktioner til medarbejder-database
Hvis man har mange medarbejdere, er der nu mulighed for at søge i medarbejderdatabasen samt
at vise medarbejder ud fra afdeling og arbejdsfunktion.
 
Sidst Solgt dato på varer
Giver bl.a. mulighed for at opsortere en liste over varer, der ligger på lager, men som ikke har været solgt i lang tid. Kan eks. benyttes i forbindelse med udsalg.
 
AirBOSS Android-App 
AirBOSS Android-App er en lille App, der kan benyttes af medarbejderen på farten til at se lagerbeholdning samt registrerer vareforbrug til ordre m.m.
Bemærk - App fås kun til Android.
For avancerede App-funktionaliteter henvises til vores samarbejdspartnere Minuba og Reeft.
 
Felt til Tilbudspris i TOF
Til indtastning af tilbudspris. Feltet er "Passivt". Det vil sige, at det ikke benyttes som faktisk salgspris, men advarer/markerer hvis salgspris ikke matcher eller overstiger.
(Benyttes eks i forbindelse med AirBOSS Mobil-app). 
 
Felt Til Budget timeforbrug i TOF
Til indtastning af budgeteret timeforbrug. Advarer/markerer hvis timeforbrug ikke matcher eller overstiger.(Benyttes eks i forbindelse med AirBOSS Mobil-app).

Ekstern Backup af essentielle data
Mulighed for at opsætte AirBOSS til automatisk at tage backup af de mest essentielle data.
En komplet backup kan være meget stor, derfor kan det være hensigtsmæssigt med løbende backup af de mest essentielle data. Der kan vælges at data skal fremsendes til cloud.
 
Optimering af database
Der arbejdes på at opdatere databasen med ny "database-motor". I første omgang flyttes den lokale arbejdsdatabase væk fra BDE.
 
Koncern-regnskab
Mulighed for at lave en samlet råbalance m.v. ud fra regnskaber med ens kontoplaner.

Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondatabeskyttelseslov i kraft med nye strenge regler om beskyttelse af kunders persondata i virksomheden.

AirBOSS vers. 19 er forberedt for denne lov, og indeholder redskaber, der kan hjælpe dig med at overholde disse bestemmelser. 

Flere nyheder forventes...

 ----------------------------------------------------------------

Planlagte nyheder i AirBOSS PRO vers. 18 - 2017

Delvis bogføring af bilag der er OK
Har man mange linjer i kladden kan det være svært at overskue hvis der er meldt fejl på enkelte bilag i midten af alle bilagslinjerne.
Nu er der mulighed for at bogføre de linjer der kan bogføres, så kladden kun indeholder de linjer der skal kikkes på.
 
Standard statistik genveje
Det kan være svært at tage stilling til hvilke x'er der skal sættes når der skal tages statistikker.
Nu er der genveje til en række standard statistikker.
 
Multirabat på varelinje
I nogle brancher er der ønske om at kunne angive flere rabatter på een gang.
Det er nu muligt på en varelinje at angive og udskrive eks. 10+15+7 (%).
Rabatterne kan angives på kunden som fast "multirabat".
 
Ekstra brugerdefinerede felter til firmaoplysninger
I system er der nu mulighed for at angive flere brugerdefinerede firmaoplysninger, som kan anvendes på formularer m.v.
 
E-mail-knap i dokumentlink
Dokumenter og tekster i "Dokumentlink" kan nu nemt e-mailes til kunder.
 
Valg af afsender på e-mail
Det er nu muligt at skifte afsender når der sendes e-mail via smtp.
Giver eks. mulighed for at vælge om der sendes fra firmaets hoved-e-mail eller en personlig e-mail
.
Stregkodepulje på batch
Mulighed for automatisk tildeling af EAN-stregkoder til batch og varianter (samme pulje som findes på varer).
 
Opslag på KN8koder
Plukliste med søgefunktion til angivelse af Intrastat/KN8koder
 
Ny Stykliste type ”StykTrans”
Henter stykliste varenumre ind på ordre/faktura m.v. som separat varelinje.
Giver mulighed for at hente flere varer ind på en ordre ved kun at taste et nummer.
 
Valuta i saldolisten
Visning af saldoer i valuta, ud fra den valuta der er benyttet på kunden.
 
Aconto-funktioner i Projekt
Giver mulighed for at holde styr på aconto-fakturering på et projekt.
En sammentælling viser forhold mellem ordre og aconto-fakturaer.
 
Minuba-integration (modul)
Mobilløsning til ordre og job-styring i marken. Se mere på www.minuba.dk
 
-------------------------------------------------------------------------------
 

Udpluk af planlagte nyheder til AirBOSS PRO vers. 17 - 2016
 

Flere leverandører på ét varenummer
Nyt faneblad med informationer omkring indkøbspris, leverandørvarenummer m.v. Bliver automatisk opdateret når der laves indkøbsfaktura, ændring af leverandører, m.v.
 

Nye funktioner til brug for tilknytning af (scannede) bilag via emails
Mulighed for at opsætte mailkonto hvorfra AirBOSS kan indlæse mails med vedhæftede/scannede dokumenter. Giver mulighed for nemt at oprette indkøbsbilag. F.eks. fra scanner med email funktion eller ved at tage et billede med mobilen og sende.


Bogføring/registrering
Bogføring/registrering med samtidig visning af PDF fil og vedhæftning.


Historik
Historik følger kunden ved skift af kundenr.


Bemærkningsfelter
Flere bemærkningsfelter på debitor.
 

Nye funktioner til handelsbetingelser, mm
Kan opsættes generelt, men kan også justeres på den enkelte ordre. Kan printes i forlængelse af Ordre og Faktura, m.fl i samme dokument.
 

Ny funktionalitet til genbestillingsliste
Knap i hovedmenu "Genbestilling" viser straks de varer der er under min. Lager og giver mulighed for oprettelse af rekvisitioner.
 

Godkendelse af Indkøbsfaktura
Mulighed for at angive om en indkøbsfaktura er godkendt. AirBOSS gemmer bruger og Godkendelses-dato.


Afdelingspecificeret finans
Giver mulighed for opsættelse af individuelle finanskonti på afdelingsniveau.


Dok 1-3 kan benyttes som fast ordre med periode/interval-styring (kræver fastordre-modul)
Giver lettere mulighed for at have flere typer opkrævninger, m.v. F.eks abonnement og service-styring.
 

Moms
Nye funktioner til moms specifikation / moms sandsynliggørelse.


Cash-flow
simpelt likviditets budget.


Finanskladden
Væsentlige forbedringer i finanskladden.


Mange flere nyheder bliver frigivet i løbet af 2016.

 ----------------------------------------------------------------


Udpluk af planlagte nyheder til AirBOSS vers. 16 - 2015

• Forbedrede søgemuligheder i TOF lister, heriblandt  "Find og markér" søgning

• Søgefunktion i finanskladden

• Indlæsning af CSV-fil fra banken til bankafstemning og registrering af nye betalinger

• Flere muligheder for Dokument vedhæftning bl.a. i TOF, Projekt, Adressebog

• Grafisk oversigt over dagens aktiviteter (antal ordre/fakturaer/bon’er fordelt henover dagen)

* Nye administrator-funktioner bl.a. "smid enkelt bruger af"

• Flere nye funktioner i Dagskalender

• Visning af kundens saldo i TOF

• Overfør markerede varer fra journal til ny TOF

• Vis kunde/leverandør adresse på Google Maps

• Vis rute på Google Maps ud fra markerede følgesedler

• Ny udskriftsfunktion af varedatakort i udskrifter. F.eks.til varebeskrivelse med serienummer.

Mange flere forbedringer og nyheder er undervejs og bliver aktiveret i løbet af 2015.
 

 ----------------------------------------------------------------

Udpluk af planlagte nyheder til AirBOSS vers. 15 - 2014

Generelt (AirBOSS mini+basis+pro)

Nye funktioner til betalingsregistrering i kladde (Højreklik eller komandoer DI=Debitor Indbetaling + KU=Kreditor udbetaling)

Mulighed for at medtage bilag fra tidligere regnskabsår i kontoudtog (X i søgning)

Mulighed for at betalinger automatisk udligner (X i System/Finans)

Nye søgemuligheder på kontoliste - frisøgning.

Nye søgemuligheder på kontokort - sortering på Beløb m.fl.

Ny mulighed for at se bogførte bilag på kontoliste og i kontoplan

Lav ny TOF fra List med.. (Klik på titel-panel)

Mulighed for at benytte referencer-datakort for standard oprettelse af Debitor+Kreditor (System/Finans)

Nye funktionaliteter omkring enkelt kundes følgesedler til faktura. Samlefunktioner kan bestemmes på debitor-niveau.

PDF-Modul opdateret med ny generator

Udviklingsplatform opdateret

Mange andre forbedringer...

 

AirBOSS BASIS og PRO

Likviditetsbudget. Se Likviditetsbudget

Flere muligheder i statistik.

 

AirBOSS PRO

Dagskalender nye funktionaliteter, bl.a. gruppe og uge sammentælling.

 

Nye Moduler

Outlook Mail Import: Giver mulighed for at indlæse emails fra brugerenes lokal installerede Outlooks. Email-korspondance til kunder og leverandører kan ses fra det enkelte kunde/leverandør-kort.

Postmodul includere EDI-funktioner

Mange andre nyheder og forbedringer.....

-----------------------------------------------------------------

 Udpluk af nyheder til AirBOSS vers. 14 - 2013

Nye Excel/CSV export
Disse funktioner giver mulighed for flere opsætninger og udskrifter.

 Ny spærre-funktion
Nu er der to muligheder for at spærre en debitor. F.eks. en debitor der har Gæld eller en debitor, der er flyttet.

Søgning af sum i liste med faktura
Nu kan man søge på sum af betalte faktura i liste med faktura indenfor en given periode.

Bladre tilbage på kunder og varer
Nu kan man bladre tilbage på de sidst søgte kunder og varer i debitor-kartotek og varelager.

Nye funktionaliteter til vare-attributter
Nu er der nye funktionaliteter til Vare-attributter, der bl.a. vises på beskrivelses-faneblad.

Dokumentlink i hovedmenu
er nu opdelt i Dokument og Link.

Reference varer-funktion
til lettere oprettelse af forskellige vare-typer.

Søgefunktioner i debitor-journal
nu er der flere forskellige søgemuligheder i debitor-journalen

Ordre-historik
så man kan se, hvordan en ordre tidligere har set ud.

 SMS-knap på ordre

 Tree-view-varelister
kan nu overføres til udskrifter. Herved nemmere at lave udskrifter af varegrupper.

Ny udligningsfunktion på debitor og kreditor
Nu kan man udligne ikke sammen-hængende registreringer til saldo.

Ny funktion i kontoplan
Nu kan man arbejde med sum fra der ikke peger på konto.

Sletning af registreringer i finanskladden
kan nu også samtidig slette registreringer på deb/kre.

Auto-varelistefunktion i detail
(Vareliste popup ved vare ikke fundet).

Forbedringer omkring oversættelse af formularer til engelsk
Bl.a. autotranslate-funktion.

Flere nyheder vil blive frigivet efterfølgende...

----------------------------------------------------------------

Nyheder i AirBOSS vers. 13
Mulighed for at medtage finanskladde i kontoudtog og  råbalance, så man kan se konsekvenserne inden bogføring.

Simuleret bogføring.

Saldoliste
Saldoliste vil kunne vise sum og evt. difference fra samlekonti.

Låsning af bilagsnr
Mulighed for midlertidig låsning af bilagsnr. i finanskladden, så der ikke skiftes bilagsnr. ved sum=0.

Låsning af konti
Mulighed for låsning af konti i kontoplanen, så der ikke kan bogføres på disse.

Lagerregulerings-dokumenter
Vil kunne gemme lagerstatus-optællinger til brug for bedre overblik og funktionalitet i forbindelse med status.

Udskrifter
Udskrift af vare/bilags-billeder på faktura, mm.

Nye regnefunktioner
Der vil komme nye regnefunktioner, bl.a. i prisfelt og antalfelt på faktura, mm. således at der kan indtastes et regneudtryk. 

Nye søgefunktioner
Der vil komme nye søgefunktioner til søgning af kunder og varer.

Lettere program-konfiguration
Med bl.a. flere søgefunktioner og hjælpefunktioner.

Håndtering af P-numre
Håndtering af flere P-numre i samme regnskab. Giver nem mulighed for at få skrevet de enkelte firmanavne på fakturaer, mm. Kræver at man har afdelings-modul.

Flere brugerdefineret felter på debitor og varedata
 
Nyt tekstfelt

Der er kommet et nyt tekstfelt til brug for angivelse af  midlertidige standard-tekster på faktura, mm. f.eks. midlertidig  ændring af åbningstider eller andre informationer.

Forbedret brugerflade
Med bl.a. mulighed for alternativ hovedmenu.

Flere status-valg på varedata

Nye varetyper- og varefunktionaliteter
Bl.a. forbrugsvare og funktionsvare til beregninger.

Vedr. detail-modul
Der kommer en ny kasseoptællingsfunktion med håndtering af antal sedler og mønter.

 


Udskriv denne side